Administrativ assistent/administratör


Andra titlar: sekreterare, kontorist, assistent, läkarsekreterare, projektkoordinator, kanslist, löneadministratör, bokföringsassistent, registrator, dataregistrerare, skoladministratör.

Arbete

En administratör assisterar, biträder eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt har man ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.

Arbetsuppgifterna kan variera från att självständigt författa brev, sammanställa material från konferenser, föra protokoll vid möten och uppdatera företagets hemsida till kopiering, sortering och posthantering. På ett litet företag kan man som administratör vara alltiallo, medan man på ett större företag kan vara specialiserad på ett fåtal uppgifter.

Utbildning

Utbildningskraven för administratörer varierar. Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi eller språk och på Handels- och administrationsprogrammet.

Eftergymnasial utbildning finns vid fristående skolor som IBS (International Business School). Ibland är utbildningen delvis förlagd utomlands.

Inom yrkeshögskoleutbildningen (YH) finns för närvarande utbildning inom exempelvis internationell projektkoordinator eller löneadministratör.

Att tänka på

Det är viktigt att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga, är noggrann och har ordningssinne.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Administrativt arbete rekommenderas om du trivs med att arbeta i datormiljö. I och med att tekniken utvecklas så bör arbetet kunna utföras på ett bra sätt. Ökade specifika yrkeskunskaper kommer troligen att behövas.

Administrativt kontorsarbete i olika former är det absolut vanligaste arbetet för personer med synnedsättning. Det är en klar möjlighet för dig som får en grav synnedsättning när du har ett arbete, att byta till ett administrativt arbete.

Svårigheter i arbetet kan vara att kundanpassade dataprogram minskar möjligheten att klara arbetet. Rationaliseringar och delegering kan komma att medföra färre administrativa arbeten.

IT/Teknik

Avgörande för att klara arbetet är att ha goda datorkunskaper och att väl kunna hantera sina datoranpassningar. Avgörande är vidare att anpassningarna fungerar tillsammans med de specialprogram som arbetsgivaren eventuellt har.

Viktigt är att ha en bra anteckningsteknik.

Arbetsmiljö

Avgörande är att kunna organisera och systematisera arbetet, att hitta säkra system för att märka upp pärmar, mappar och att organisera mappar i datorn.

Underlättande är att få eget rum och att kunna påverka arbetsmiljö, ledstråk, möblering, reglerbar belysning. Kontorslandskap kan medföra möbleringsproblem och orienteringsproblem.

Rörlighet

Viktigt är att själv hitta på arbetsplatsen, till kollegor, personalutrymmen och konferensrum.

Social kompetens

  • Avgörande är att kunna skapa relationer om arbetet är utåtriktat.
  • Viktigt är det att kunna skapa sociala kontakter med kollegor.