Dataspecialist


Andra titlar: Datasäkerhetschef, Datasäkerhetskonsult, Datasäkerhetstekniker, IT-säkerhetschef, IT-säkerhetsspecialist, IT-säkerhetstekniker, Säkerhetsanalytiker.

Arbete

Datasäkerhetsansvarig utformar säkerhetslösningar inom företagets datasystem och ser till att datasäkerhetssystemen fungerar. De kan arbeta på olika nivåer inom organisationer.

Till uppgifterna hör att skriva instruktioner, handböcker och annan användarinformation. Vidare att utarbeta metoder, arbetssätt, tillgänglighetsklassningar, kodsystem, kryptonycklar, virusförsvar, säkerhetstester, skalskydd för att hävda säkerheten i systemen.

Eftersom databranschen är internationell och i stort sett all dokumentation och referenslitteratur är på engelska är språkkunskaper viktiga.

Datasäkerhetskonsulter och säkerhetsanalytiker arbetar med uppdrag som att göra riskanalyser, utforma, vidareutveckla och införa säkerhetslösningar, göra tekniska granskningar av säkerhetssystemen och utbilda kunder.

Utbildning

Datasäkerhetsansvariga bör ha en högskoleutbildning inom dataområdet. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.

Vill du ge din utbildning en mera samhällsvetenskaplig inriktning kan du välja ett systemvetenskapligt utbildningsprogram. Du kan också läsa en matematisk-naturvetenskaplig utbildning - datavetenskap och datalogi eller ett datavetenskapligt program.

Inom Kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå finns utbildningar med datainriktning.

Att tänka på

Av datasäkerhetsansvarig krävs stor kännedom om företagets organisation och verksamhet. Man måste ha riskmedvetande och kunna fatta självständiga beslut. Kontakten med användarna kräver stor pedagogisk talang och att ha lätt för att samarbeta. Det är viktigt att vara metodisk och kreativ.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Datorarbete rekommenderas om du trivs med att arbeta i datormiljö och har en fallenhet och intresse av logiskt tänkande. Ökade specifika yrkeskunskaper och ständig fortbildning sker inom området.

IT/Teknik

Det är helt avgörande att kunna använda de datastödsprogram som finns för personer med synnedsättning och du bör kunna anpassa dina hjälpmedel själv så att de blir användbara. Du måste kunna detta innan du börjar jobba, och du måste ha dina hjälpmedel på plats direkt.

Arbetsmiljö

I de flesta fall utförs arbetet från en stationär arbetsplats. Du bör försöka få eget rum, men ofta sker arbetet i kontorslandskap och det kan medföra störningar från punkdisplayer och skrivare.

Rörlighet

Krav på orienteringsförmåga är avgörande om arbetet kräver fysiska kundkontakter.

Social kompetens

Social kompetens är mycket viktigt. Om du har en grav synnedsättning måste du ha mer social kompetens än om du hade varit seende. Du måste kunna lansera dig själv och vad du kan.

Arbetet utförs oftast i projektform och i mindre arbetsgrupper och det är viktigt att snabbt kunna knyta kontakter med kollegor och på så sätt använda sig av varandras olika kompetenser.