Datatekniker


Andra titlar: nätverksansvarig, nätverksoperatör, kommunikationstekniker, systemtekniker, nätverkskonstruktör, IT-support, nätverkstekniker, nätverksadministratör.

Arbete

Nätverksteknikerns arbetsuppgifter varierar och det finns inga skarpa gränser mellan vad nätverksteknikern gör och vad man gör i andra datayrken. Man kan även kallas nätverksansvarig eller nätverksoperatör.

Nätverksteknikern installerar och anpassar datorer som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar och servrar. De arbetar med att göra datanätet säkert, till exempel installerar brandväggar. De installerar också program och anpassar dem till sitt nätverk.

Utbildning

Nätverkstekniker som arbetar med globala nätverk har oftast en högskoleutbildning inom dataområdet, till exempel högskoleingenjör med datainriktning, eller annan likvärdig datautbildning. Nätverkstekniker som arbetar med lokala nät och nätverksadministratörer har ibland gymnasieutbildning med teknisk inriktning påbyggd med någon datautbildning.

Kommunikations- och nätverksspecialister har ofta en längre högskoleutbildning, till exempel en civilingenjörsutbildning.

Inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) på eftergymnasial nivå finns utbildningar med nätverksteknisk inriktning.

Att tänka på

Den som väljer ett datayrke måste vara beredd på att både yrkesinnehållet och kraven på kompetens ständigt förändras. Nya yrken eller specialiteter tillkommer fortlöpande.

En nätverkstekniker måste ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.

  • Du bör kunna arbeta självständigt och metodiskt.
  • Du behöver ha språkkunskaper, främst i engelska men även i andra språk.
  • Det kan förekomma att du måste tjänstgöra på nätter och helger.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Datorarbete rekommenderas om du trivs med att arbeta i datormiljö och har en fallenhet och intresse av logiskt tänkande. Ökade specifika yrkeskunskaper och ständig fortbildning sker inom området.

IT/Teknik

Det är helt avgörande att kunna använda de datastödsprogram som finns för personer med synnedsättning och att du bör kunna anpassa dina hjälpmedel själv så att de blir användbara. Du måste kunna detta innan du börjar jobba, och du måste ha dina hjälpmedel på plats direkt.

Arbetsmiljö

I de flesta fall utförs arbetet från en stationär arbetsplats. Du bör försöka få eget rum, men ofta sker arbetet i kontorslandskap och det kan medföra störningar från punkdisplayer och skrivare.

Rörlighet

Krav på orienteringsförmåga är avgörande om arbetet kräver fysiska kundkontakter.

Social kompetens

Social kompetens är mycket viktigt. Om du har en grav synnedsättning måste du ha mer social kompetens än om du hade varit seende. Du måste kunna lansera dig själv och vad du kan.

Arbetet utförs oftast i projektform och i mindre arbetsgrupper och det är viktigt att snabbt kunna knyta kontakter med kollegor och på så sätt använda sig av varandras olika kompetenser.