Dietist


Arbete

Dietist är ett hälso- och sjukvårdsyrke med legitimation. Så kallad nutritionsbehandling ingår som en viktig del i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, födoämnesallergi, cancer, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, ätstörningar, undernäring och övervikt. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp.

Utbildning

Dietister utbildas vid universiteten. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning. Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden. Här inkluderas ämnen som näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. Utbildningen leder fram till dietistexamen. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen.

Att tänka på

  • Man behöver vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga men också kunna arbeta självständigt.
  • En dietist måste vara beredd att stå för och argumentera för sina ståndpunkter.
  • Man måste ha intresse för att följa vetenskaplig litteratur inom området.
  • Det är en fördel att ha naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet och ett intresse för naturvetenskapliga ämnen, framförallt kemi och biologi, när man söker dietistutbildningen.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska är viktigt för att lyckas med sina studier.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Arbetet är fullt möjligt att klara för en gravt synskadad. Tänk på att du ska gilla människor och att jobba i högt tempo och med höga krav inom primärvården.

På större primärvårdsenheter finns det ofta en enhet för dietister eller kollegor som man delar och fördelar arbetet med. Patientarbete och information/utbildningsarbete är att föredra.

Vissa svårigheter kan finnas vid grupputbildningar med presentation via dator och bildprojektor. En del kommuner och mindre enheter har ofta bara en dietist och då kan det medföra praktiska svårigheter.

IT/Teknik

  • Avgörande är att behärska de journalprogram och övriga administrativa program som arbetsgivaren har, och att de skärmläsningsprogram du har fungerar tillsammans med dem.
  • Du bör kunna söka information och kunskaper via olika databaser.
  • I arbetet ingår utbildning i grupp och då måste man kunna hantera dator och bildprojektor.

Arbetsmiljö

  • Avgörande är att kunna organisera och systematisera arbetet, att hitta säkra system för att märka upp pärmar, mappar och att organisera mappar i datorn.
  • En god belysning är mycket viktig.

Rörlighet

Som primärvårdsdietist ställs krav på en god orienteringsförmåga eftersom arbetet ofta utförs på andra arbetsställen.

Socialkompetens

Det krävs hög social kompetens. Det är viktigt att kunna lyssna på patienten vid undersökningstillfället och att skapa en bra relation