Fritidspedagog/Fritidsledare


Arbete

Arbetet går ut på att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar. Det kan innebära allt från sport och friluftsliv till musik och måleri.

En del av arbetstiden går åt till att samarbeta med andra människor i ungdomarnas värld. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen och ungdomarnas föräldrar. Arbetet innehåller också en del administrativa uppgifter.

Utbildning

Fritidsledare utbildas vid folkhögskolan och utbildningen finns på många platser i landet. Utbildningen är på två år och har olika inriktning vid de olika skolorna.

På vissa universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom vissa studieprogram. Fritidspedagoger utbildas på högskola.

Att tänka på

  • Arbetet som fritidsledare passar dig som är intresserad av människor.
  • Du är en vuxen förebild för barn och ungdomar. Arbetet innehåller både pedagogiska och administrativa uppgifter och arbete på kvällar och helger är vanligt.
  • För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste du vara beredd att lämna registerutdrag från polisens belastningsregister.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Fritidspedagog/fritidsledare är yrken där det är bra om du har viss ledsyn, men det bör gå att anpassa till en helt blind person. Du kan vara en bra resurs med din synnedsättning, visa på möjligheter och tillföra kunskaper och erfarenheter.

Stora grupper kan skapa svårigheter att klara arbetet om du har en grav synnedsättning. Jobb som bör passa är de inom föreningslivet, musikinriktad fritidsverksamhet, traditionell fritidsgård, handikappomsorgen eller på behandlingshem.

IT/Teknik

Höga krav på att kunna läsa och skriva text samt göra anteckningar. Skyldighet att vara informerad. Förekommer ofta handskriven text som kan medföra praktiska svårigheter.

Det krävs måttliga datakunskaper för läsning av information, utföra lönerapportering, schemaläggning skriva brev, viss mailkorrespondens, dokumentation.

Arbetsmiljö

  • Att klara arbetet underlättas av mycket god ordning och bra rutiner för både dig och övriga medarbetare.
  • Om du arbetar med små barn kan det behövas att området kring arbetsplatsen är inhägnad.
  • Höga krav på belysning och kontraster.
  • Datorer delas ofta med kollegor och det kan vara nödvändigt med en egen dator.

Rörlighet

Det är viktigt att du har en positiv inställning till fysiska aktiviteter och har god fysisk rörlighet.

Social kompetens

  • Höga krav på att kunna leda andra människor, kommunicera, samarbeta, skapa nya relationer.  
  • Det är viktigt att vara öppen och kunna använda funktionshindret på ett positivt sätt.