Grundskollärare


Arbete

Som grundskollärare arbetar du i grundskolan med den ämnesinriktning och de åldersgrupper du valt i din utbildning. Oftast arbetar du i ett arbetslag med en grupp lärare som tillsammans ansvarar för ett antal elever. I arbetslaget ingår ofta också förskollärare och fritidspedagoger.

I lärarens arbetsuppgifter ingår också att tillsammans med andra vuxna i skolan och med barnen skapa en trivsam miljö, till exempel på skolgården och i matsalen. Det är naturligt att barn och ungdomar pratar, skrattar och skriker och det gör att din arbetsmiljö stundtals kan vara bullrig och högljudd.

Utbildning

Du utbildar dig till grundskollärare på lärarprogrammet inom högskolan. Efter utbildningen arbetar du i grundskolan med utgångspunkt från den inriktning du valt.

Lärarstuderande kan också välja en utbildning inom det specialpedagogiska utbildningsområdet som gör att de kan undervisa i särskolan och specialskolan. Lärare i specialskolan för hörselskadade och döva arbetar med elever som har teckenspråk som modersmål. De undervisar på teckenspråk och med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Att tänka på

  • Du måste tycka om barn - både deras goda och dåliga sidor.
  • Du bör ha tålamod och vara stresstålig.
  • Du måste kunna lyssna och vara flexibel.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Yrket som lärare rekommenderas. Att arbeta som klasslärare med många elever kan vara en utmaning. För ämneslärarna finns det större möjligheter att skapa undervisningsmaterial som passar dig.

Ämneslärare inom tex. kemi, fysik och praktiska ämnen kan medföra fler praktiska svårigheter än att arbeta som lärare i humanistiska ämnen. Att arbeta på lågstadiet och gymnasiet rekommenderas, mellan och högstadiet är mer krävande för personer med synnedsättning.

Bland svårigheter kan nämnas att det läggs på mer varierande arbetsuppgifter som inte direkt är av pedagogisk karaktär t.ex. att tiden för administration ökar, dataprogram som skolan tillhandahåller inte fungerar för personer med synnedsättning.

Innan studier påbörjas rekommenderas praktik som lärare gärna hos en synskadad kollega. Utbildning till ämneslärare rekommenderas. En vidareutbildning till speciallärare kan vara en möjlighet till personlig utveckling och därmed skapa möjlighet till en anpassad lärarroll.

IT/Teknik

Det krävs datakunskaper för att du ska kunna klara av skolans specialprogram, som innebär att registrera frånvaro, boka klassrum, information till föräldrar samt söka kunskap. Skolans program måste vara anpassbara och fungera tillsammans med dina hjälpmedel.

Arbetsmiljö

  • Det är viktigt att kunna skapa en strukturerad miljö i klassrummet. Att eleverna sitter på samma plats gärna i en fyrkant och det skapar trygghet både för läraren och eleven. Att ha ett hemklassrum vore önskvärt men i många fall omöjligt att genomföra.
  • Tillgång till egen dator är ett krav.
  • Inom arbetslaget är det angeläget att hitta modeller för att fördela arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt.
  • Det är viktigt att dämpa buller och ha anpassat ljus.

Rörlighet

  • Det är viktigt att ha god orienterings och förflyttningsförmåga.
  • Att klara av friluftsdagar och elevernas utomhusaktiviteter är inte avgörande för att klara av arbetet. Det kan omorganiseras inom arbetslaget.

Social kompetens

Läraryrket ställer mycket höga krav på social kompetens. Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Du måste kunna skapa förståelse hos elever, föräldrar och kollegor. Du får inte vara känslig och ta åt dig som person.

Du måste vara bra på att hitta strategier som underlätta arbetet genom att skapa strukturer och samtidigt vara flexibel.