Gymnasielärare i allmänna ämnen


Gymnasielärare kan undervisa i språk, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga ämnen.

Arbete

Folkhögskollärare arbetar främst inom folkhögskolan men kan också vara verksamma i studieförbund. De undervisar i speciella läroämnen som språk eller matematik, i estetiska eller praktiska ämnen som drama, musik och ljudteknik eller exempelvis i folkbildningsarbete.

Utbildning

Gymnasielärare utbildas på lärarprogrammet inom Högskolan. Det allmänna utbildningsområdet är gemensamt för alla lärarstudenter. Det innehåller dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier. Studenterna ska också välja en eller flera inriktningar.

För att bli lektor är kraven normalt forskarutbildning, doktors- eller licentiatexamen och genomgången praktisk pedagogisk utbildning. För lektorer i ekonomiska och tekniska ämnen gäller inte kravet på forskarutbildning. Däremot krävs ekonom- eller civilingenjörsexamen eller motsvarande och kvalificerad praktik.

Att tänka på

  • Intresse för människor är viktigt.
  • Det kan vara högt tempo och du kan ibland uppleva ditt arbete som stressigt.
  • Du ska vara beredd på att lösa konflikter.
  • Lyhördhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.

Att tänka för dig med synnedsättning

Yrket som lärare rekommenderas. Att arbeta som klasslärare med många elever kan vara en utmaning. För ämneslärarna finns det större möjligheter att skapa undervisningsmaterial som passar dig.

Ämneslärare inom t.ex. kemi, fysik och praktiska ämnen kan medföra fler praktiska svårigheter än att arbeta som lärare i humanistiska ämnen. Att arbeta på lågstadiet och gymnasiet rekommenderas, mellan och högstadiet är mer krävande för personer med synnedsättning.

Bland svårigheter kan nämnas att det läggs på mer varierande arbetsuppgifter som inte direkt är av pedagogisk karaktär t.ex. att tiden för administration ökar, dataprogram som skolan tillhandahåller inte fungerar för personer med synnedsättning.

Innan studier påbörjas rekommenderas praktik som lärare gärna hos en synskadad kollega. Utbildning till ämneslärare rekommenderas. En vidareutbildning till speciallärare kan vara en möjlighet till personlig utveckling och därmed skapa möjlighet till en anpassad lärarroll.

IT/Teknik

Det krävs datakunskaper för att du ska kunna klara av skolans specialprogram, som innebär att registrera frånvaro, boka klassrum, information till föräldrar samt söka kunskap. Skolans program måste vara anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.

Arbetsmiljö

  • Det är viktigt att kunna skapa en strukturerad miljö i klassrummet. Att eleverna sitter på samma plats gärna i en fyrkant och det skapar trygghet både för läraren och eleven. Att ha ett hemklassrum vore önskvärt men i många fall omöjligt att genomföra.
  • Tillgång till egen dator är ett krav.
  • Inom arbetslaget är det angeläget att hitta modeller för att fördela arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt.
  • Det är viktigt att dämpa buller och ha anpassat ljus.

Rörlighet

  • Det är viktigt att ha god orienterings och förflyttningsförmåga.
  • Att klara av friluftsdagar och elevernas utomhusaktiviteter är inte avgörande för att klara av arbetet. Det kan omorganiseras inom arbetslaget.

Social kompetens

Läraryrket ställer mycket höga krav på social kompetens. Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Du måste kunna skapa förståelse hos elever, föräldrar och kollegor. Du får inte vara känslig och ta åt dig som person.

Du måste vara bra på att hitta strategier som underlätta arbetet genom att skapa strukturer och samtidigt vara flexibel.