Kontorsarbete allmänt


Ytterligare yrken vi identifierat som lämpliga för personer med grav synnedsättning är i stort sett alla jobb i kontorsmiljö. Kraven där är i hög grad generella och desamma som de under administrativt arbete.

Titlar är bland annat:

Personaltjänsteman
Försäkringstjänsteman
Inköpare
Marknadsanalytiker
Receptionist
Resebyråtjänsteman
Studie- och yrkesvägledare

Att tänka på för dig med synnedsättning i dessa och liknande yrken

Administrativt arbete rekommenderas om du trivs med att arbeta i datormiljö. I och med att tekniken utvecklas så bör arbetet kunna utföras på ett bra sätt. Ökade specifika yrkeskunskaper kommer troligen att behövas.

IT/Teknik

  • Avgörande för att klara arbetet är att ha goda datorkunskaper och att väl kunna hantera dina datoranpassningar. Avgörande är vidare att anpassningarna fungerar tillsammans med de specialprogram som arbetsgivaren eventuellt har.
  • Viktigt är att kunna anteckningsteknik.

Arbetsmiljö

  • Avgörande är att kunna organisera och systematisera arbetet, att hitta säkra system för att märka upp pärmar, mappar och att organisera mappar i datorn.
  • Underlättande är att få eget rum och att kunna påverka arbetsmiljö, ledstråk, möblering, reglerbar belysning. Kontorslandskap kan medföra möbleringsproblem och orienteringsproblem.

Rörlighet

  • Viktigt är att själv hitta på arbetsplatsen, till kollegor, personalutrymmen och konferensrum.

Social kompetens

  • Avgörande är att kunna skapa relationer om arbetet är utåtriktat.
  • Viktigt är det att kunna skapa sociala kontakter med kollegor.