Ljudtekniker


Andra titlar: Inspelningstekniker, Ljudbandstekniker, Ljuddesigner, Mixertekniker, Radiotekniker, Överspelningstekniker.

Arbete

Ljudtekniker kan arbeta vid TV-stationer, radiostationer, orkestrar, artister, teatrar, produktionsbolag, inspelningsstudior, filmbolag, kyrkor eller skolor, bara för att ge några exempel. Ljudteknikern sköter ljudet vid till exempel teater-, film-, TV- och videoproduktioner, radiosändningar och musikkonserter.

Ljudtekniker, som arbetar i en inspelningsstudio, svarar till exempel för att de olika instrumenten blir inspelade med så bra ljudkvalitet som möjligt. De arrangerar och riktar mikrofoner, ställer in nivåer på mixerbordet och ger instruktioner till dem som spelar instrumenten.

Ljudtekniker vid en musikkonsert hjälper till med, alternativt ger instruktioner om, riggning av mikrofoner, högtalare, monitorer och annan ljudutrustning.

I en radiostudio arbetar ljudteknikern ofta i ett team tillsammans med den som sänder, det vill säga pratar. Ljudteknikern ställer in rätt nivåer på mikrofoner, bandade inslag, musik, med mera.

Utbildning

För att få jobb som ljudtekniker krävs oftast ljudteknikerutbildning av något slag. Det finns många olika varianter och inriktningar på sådana, både inom högskolan, på folkhögskolor och på fristående skolor. För högskoleutbildningarna är Elprogrammet en lämplig bakgrund.

Att tänka på

Normal hörsel är en förutsättning för yrket.
Musikalisk bakgrund är meriterande.
Oregelbundna arbetstider och kvällstjänstgöring är vanligt.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Mycket högt arbetstempo och det är en sårbar arbetssituation på grund av den speciella teknik och hjälpmedel som du måste använda med synnedsättning.

Att utbilda andra medarbetare är en framgångsfaktor, och arbetet ger möjlighet till olika inriktningar ex. musikinspelningar, TV- och radiosändningar arbetar på teater eller med konserter. Att arbeta med studiearbete, radioinspelningar är lättare att utföra.

IT/Teknik

  • Krav på användbara databaserade ljudredigeringsprogram ex. Sonar, Sadie, Reaper, Sound Forge,
  • Höga krav på skriftlig och muntlig kommunikation

Arbetsmiljö

  • Akustiskt mätinstrument
  • Höga krav på organisationsförmåga

Rörlighet

  • God rumsuppfattning, orienteringsförmåga och rörlighet behövs då arbetet ofta kan innebära förflyttning till andra arbetsplatser.

Social kompetens

  • Det krävs mycket god social kompetens då arbetet nästan alltid sker i samarbete med andra som ofta har höga krav.