Massör


Andra titlar: Massageterapeut.

Arbete

En massör är ofta privatpraktiserande med egen praktik, vilket kan kräva en stor arbetsinsats. En del kombinerar massörarbetet med något annat jobb. Massörer kan också vara anställda vid hälsohem, gym, kroppsvårdskliniker, kiropraktor- och naprapatmottagningar.

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi och muskelfunktionsdiagnostik. Massageterapeuten behärskar förutom massage och muskeltöjningar ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder.

Utbildning

Utbildningar till massör/massageterapeut varierar i längd. Yrkesutbildning sker ofta vid privata skolor med kursavgifter. Flera bedrivs som kompletterande utbildningar med statlig tillsyn. Massörutbildningar finns även vid folkhögskolor.

Att tänka på

 • Att vara massör kräver god fysik och det är viktigt att massören håller sig i trim.
 • De flesta massörer är egenföretagare.
 • Det är viktigt att en massör är intresserad av människor och har en god förmåga att kommunicera med sina kunder.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Många massörer arbetar som egna företagare och det kan vara svårt att skaffa kunder. Det finns risk att det fysiska arbetet kan medföra förslitningsskador och antal år i yrket kan minska.

Positiva trender är att massage, Zonterapi och akupunktur har blivit mer accepterade som behandlingsformer.

IT/Teknik

 • Måttliga datakunskaper – användarkunskap för administrationen. Gemensamt för både företagare och anställd är tidsbokning, mailkorrespondens, journalskrivning, minnesanteckningar, underlag till fakturering eller utskrift av fakturor och kvitton.
 • Egenföretagare behöver i vissa fall behärska kortläsare och kassaregister.

Arbetsmiljö

 • Viktigt är att organisera behandlingsrummet i zoner och att patient har en given plats. Massören måste organisera sitt arbete och ha nödvändig utrustning i nära anslutning till behandlingsplatsen.
 • Fickminne för anteckningar och lämplig klocka för tidpassning av behandlingstid, punktmarkerad gradskiva för mätning av rörlighet, anpassning för viss teknisk apparatur underlättar.

Rörlighet

 • God rumsuppfattning och orienteringsförmåga både på den egna mottagningen och vid behandlingar som utförs ute hos kund.
 • Det är av avgörande med ett tryggt och säkert uppträdande och ett mycket gott eget kroppsspråk med en säkerhet och trygg teknik vid beröring av patienten.

Social kompetens

 • Det är viktigt att kunna lyssna på patienten vi undersökningstillfället och att skapa en bra relation.
 • Arbetet kräver en stor självständighet och oberoende. Det saknas ofta social samhörighet vid besök hos externa kunder och företag. Besök sker oftast en gång per månad. Teamarbete förekommer för dem som har anställning.