Musiklärare


Andra titlar: musikpedagog, körpedagog, rytmiklärare, musikledare.

Arbete

Musiklärare kan arbeta i grundskolan, gymnasieskolan eller folkhögskolan. Du kan också vara musiklärare i en kommunal musik- eller kulturskola eller arbeta med annan frivillig musikundervisning.

I musiklärarens uppgifter ingår också att planera och förbereda lektionerna, att göra inköpen och att se till utrustningen i musiksalen. Framförallt i grundskolan arbetar du ofta i ett arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

Ibland undervisar du i flera skolor som du måste förflytta dig emellan. Musikämnet har inte så många timmar per vecka i varje klass.

Utbildning

Utbildning för att arbeta som lärare med inriktning mot musik (musiklärare) finns inom högskolan på lärarprogrammet. Lärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering.

Antagningsproven omfattar både sång, spelning på instrument, prov i musiklära och gehör och i ensembleledning och man måste ha gått någon förberedande musikutbildning för att klara proven.

Att tänka på

Det är ett yrke som kräver hög grad av musikalitet.

  • Du måste tycka om barn och ungdomar.
  • Du bör ha tålamod och vara stresstålig.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Behovet att rekrytera lärare med praktisk-estetisk inriktning kan komma att minska de kommande tio åren. Tillgången på utbildade lärare med praktisk-estetisk inriktning kommer inte att bli tillräcklig trots att behovet kan komma att minska. Arbetsförmedlingens bedömning är att utbildade lärare med praktisk-estetisk inriktning har goda möjligheter till arbete.

Som musiklärare arbetar man ofta i mindre grupper vilket underlättar för dig med synnedsättning. Musik skapar unika möjligheter att umgås på lika villkor.

IT/Teknik

  • Det krävs datakunskaper för att du ska kunna klara av skolans specialprogram, som innebär att registrera frånvaro, boka klassrum, information till föräldrar samt söka kunskap.
  • Det medför att programmen måste vara anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.

Arbetsmiljö

  • Det är viktigt att kunna skapa en strukturerad miljö i klassrummet. Att eleverna sitter på samma plats gärna i en fyrkant och det skapar trygghet både för läraren och eleven. Att ha ett hemklassrum vore önskvärt men i många fall omöjligt att genomföra.
  • Tillgång till egen dator är ett krav. Du kan också behöva program för notskrift för punktskriftsanvändare, skanning av noter till punkt, skriva noter som seende – icke seende och något ljudinspelningsprogram.

Rörlighet

  • Det krävs god orienteringsförmåga inomhus, vid byte av klassrum, gå till övningsrum, att anordna konserter.

Social kompetens

  • Musikläraryrket ställer höga krav på social kompetens. Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Våga vara stolt för den du är.