Psykolog


Psykologer kan arbeta bland annat inom sjukvården, skolan, socialtjänsten, kriminalvården, Arbetsförmedlingen, försvaret, företagshälsovården, idrotten m.m.

Arbete

Psykologers arbete handlar om att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar och om att förebygga psykisk ohälsa. Att stödja, vägleda och motivera är viktiga arbetsuppgifter för psykologer. Man kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till dem som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress. Även organisationsutveckling ingår i psykologernas kompetensområde.

Utbildning

Psykologer utbildas inom högskolan på psykologprogrammet som omfattar 5 års utbildning. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Bland annat håller man i slutet av utbildningen terapi med egna patienter under handledning. Man måste själv gå i terapi under utbildningen.

Efter psykologexamen krävs ett års handledd praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) för att få legitimation som psykolog.

Att tänka på

 • Psykologer kan jobba inom många olika verksamheter i samhället.
 • Man träffar människor som har det svårt på olika sätt i livet.
 • Man måste vara bra på att skilja på yrkes- och privatliv.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Att arbeta som psykolog rekommenderas och fungerar bra. Utbildningen är bred och valet av yrkesinriktning beror i hög grad på personligt intresset. Erfarenheten är att det sällan förekommer negativa reaktioner på synskadan från klienter/patienter.

Arbete inom det psykoterapeutiska området kan möjligen vara enklare att utföra än ett utredande arbete. Att arbeta med psykotiska patienter kan om möjligt medföra vissa kommunikativa svårigheter. Arbete där hot och våld kan förekomma kan medföra vissa kommunikativa svårigheter.

Vissa svårigheter är att kravet på körkort kan försvåra ett upphandlingsuppdrag eller anställning. Det kan finnas överkrav på dig själv och risk för överansträngning De administrativa systemen kan ta onödigt tid från behandlingsarbetet.

IT/Teknik

 • Det krävs i de flesta fall normal data och användarkunskap.
 • Datorn är ett kommunikationshjälpmedel och är inte avgörande för att klara arbetet. Graden av datakunskap varierar beroende på yrkesinriktning.
 • Specialprogram t.ex. journalprogram, boka tider, övriga administrativa program är i de flesta fall nödvändigt att kunna använda. Det psykoterapeutiska området kräver mindre dokumentation medan utredningsuppdrag kräver mer dokumentation och datakunskap.
 • Avgörande är att skärmläsningsprogrammen måste vara anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.
 • Viktigt är att kunna anteckningsteknik.

Arbetsmiljö

 • Viktigt är att organisera och systematisera arbetet.
 • För att underlättar arbetets organisering och minimerar mobila lösningar är det önskvärt att besöksrum och arbetsrum är detsamma.

Rörlighet

 • Viktigt är att själv hitta på arbetsplatsen, till kollegor, personalutrymmen och konferensrum.
 • Viktigt med en god orienteringsförmåga om arbetet kräver hembesök. Besök sker ofta tillsammans med kollega.

Social kompetens

 • Psykologyrken ställer mycket höga krav på social kompetens om du har en grav synnedsättning.
 • Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv, vara en trevlig person. Våga skapa ramarna i en social interaktion. Våga visa upp dig som du är, våga vara tydlig och samtidigt samt inte vara allt för känslig och ta åt dig som person. Personliga erfarenheter av att vara synskadad kan vara en stor tillgång.