Samhällsvetare


Andra titlar: utredare, kvalificerad handläggare, departementssekreterare, kommittésekreterare, skattehandläggare, miljöhandläggare, näringslivssekreterare, EU-samordnare, marknadsundersökare telefonintervjuer, utredningssekreterare, samhällsplanerare, ombudsman i organisation.

Arbete

Att göra utredningar, utarbeta förslag, planera, följa upp och granska en verksamhet är några vanliga uppgifter för en utredare.

De flesta utredare arbetar inom den offentliga sektorn, men antalet utredare har ökat på större företag och i organisationer. Man kan även kallas kvalificerad handläggare.

Den kanske vanligaste arbetsuppgiften för en utredare är att utreda, vilket innebär att samla in fakta som sedan sammanställs som underlag för slutsatser.

Samhällsplanerare är en specialist som kan finnas i kommunerna, men även inom länsstyrelser, i statlig och privat verksamhet som bygg- och konsultföretag. De utreder och samordnar planeringsarbetet vid till exempel utbyggnad av vägar, trafik, bostäder och arbetsplatser.

Utredande och administrativa uppgifter finns också inom organisationer, som bransch-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och humanitära organisationer. En utredare kan även arbeta i en intresseorganisation eller inom religiösa samfund med exempelvis frågor som berör ekonomiska utredningar, samla in och bearbeta statistik, besvara remisser, informera och utbilda. Titeln ombudsman används i en del organisationer för personer som har utredande uppgifter och/eller sköter förhandlingar.

Utbildning

Inom de yrken som beskrivs ovan efterfrågas oftast en högskoleutbildning. Utbildningsbakgrunden varierar då arbetsområdena är mångskiftande.

Inom högskolan finns till exempel politices magisterutbildningar alternativt förvaltningsprogram på 3, 4, eller 4,5 år. Där studerar man statskunskap, ekonomi och juridik i kombination. Andra gångbara utbildningar är ekonom-, jurist- och samhällsvetarutbildningen. Dessa utbildningar är i regel tre till fyra år långa.

Att tänka på

 • Du bör vara metodisk och noggrann.
 • Du måste hela tiden hålla dig á jour med nya regler och bestämmelser inom ditt ansvarsområde.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Utbildningsmöjligheterna är många och valet av yrkesinriktning beror i hög grad på personligt intresset. Att utbilda sig till samhällsvetare rekommenderas, och att arbeta som utredare, utredningssekreterare, ombudsman i organisation fungerar generellt bra. Det finns möjligheter att påverka utförandet av arbetet och anpassa arbetet efter dina förutsättningar.

IT/Teknik

 • Avgörande för att klara arbetet är att behärska datorn och ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt, hantera tangentbordet, kortkommandon, skrivkunskap.
 • Avgörande är att behärska de specialprogram som respektive arbetsgivare tillhandahåller.
 • Avgörande är att skärmläsningsprogrammen är anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.
 • Avgörande är att kunna anteckningsteknik

Arbetsmiljö

 • För att underlättar arbetets organisering är det viktigt att kunna sitta i eget rum och att kunna påverka arbetsmiljö, ledstråk, möblering, reglerbar belysning. Kontorslandskap kan medföra möbleringsproblem och orienteringsproblem.
 • Viktigt är att organisera och systematisera arbetet.

Rörlighet

 • Viktigt med en god orienteringsförmåga om arbetet kräver besök utanför arbetsstället.

Social kompetens

 • I de flesta fall ställs mycket höga krav på social kompetens om du har en grav synnedsättning. Arbetet sker ofta i team med olika kompetenser.
 • Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Våga skapa ramarna i en social interaktion.