Sjukgymnast


Arbete

Sjukgymnaster är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsstörningar som kan begränsa den.

Merparten av landets sjukgymnaster arbetar vid landstingens och kommunernas slutna och öppna vård, habilitering, rehabiliterings- och omsorgsverksamhet. En del av kåren arbetar i privata företag, exempelvis inom företagshälsovård, friskvård eller på en privat mottagning.

Utbildning

Sjukgymnaster utbildas på Sjukgymnastprogrammet inom universitet/högskola. Utbildningen omfattar tre års studier.

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik inom 17 olika områden.

Att tänka på

 • Yrket kräver att man är bra på att samarbeta och tycker om att ha nära kontakt med andra människor.
 • Arbetet är självständigt och kräver initiativförmåga.
 • God fysik krävs då obekväma arbetsställningar och tunga lyft förekommer.
 • Man bör tycka om att vara fysiskt aktiv.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Arbetet kan helt klart rekommenderas, men inte förutsättningslöst på samma villkor som en seende. Rekommendationen är att arbeta i sjukhusmiljö, arbeta med längre vårdtider och helst en liten arbetsplats.

Privatpraktik med vårdavtal eller primärvård då patienten kommer till mottagningen är en bra lösning.

IT/Teknik

 • Höga krav på datakunskaper – användarkunskaper för att utföra bl.a. journalhanteringen. Krav på journalföring oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi.
 • Det mesta av kommunikationen sker via datorn, personliga anteckningar, kursanmälningar, mail, söka via Internet.
 • Nödvändigt är att klara skärmläsningsprogram, anteckningsteknik och viss anpassad utrustning för displayutrustade apparater.

Arbetsmiljö

 • Viktigt är att organisera arbetsplatsen för att lätt hitta hjälpmedel och utrustning vid behandling.
 • Eget behandlingsrum rekommenderas.
 • En reglerbar belysning och bullerfri miljö kan behövas.

Rörlighet

 • Krav på mycket god orienteringsförmåga och rumsuppfattning eftersom arbetet ofta är rörligt och behandling sker ofta på vårdavdelning eller i hemsjukvård. Behandlingarna är individuella men sker ofta i grupp.
 • Mycket god organisationsförmåga är nödvändigt för att effektivt hinna med både behandlingsarbete och förflyttningar.
 • En bra kondition medför ökade förutsättningar att klara jobbet om du har en grav synnedsättning.

Social kompetens

 • Arbetet ställer mycket höga krav på social kompetens om du har en grav synnedsättning. Arbetet sker ofta i team men fordrar samtidigt stor självständighet och oberoende.
 • Det är avgörande att kunna lyssna på patienten vid undersökningstillfället och att skapa en bra relation.
 • Det är avgörande med ett tryggt och säkert uppträdande och ett mycket gott eget kroppsspråk.
 • Det är avgörande med en trygg och säker teknik – känsla vid behandling/beröring av patienten.