Speciallärare och specialpedagog


Specialpedagoger och speciallärare hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. I yrkesrollen kan också ingå att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

Arbete

Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen har genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Den är bredare och ger kunskaper även för att kunna handleda andra lärare på skolan och för att göra pedagogiska utredningar.

Specialpedagoger och speciallärare i särskolan undervisar barn och ungdomar med utvecklingsstörning i olika ämnen, sinnesträning och aktiviteter i det dagliga livet. En av uppgifterna är att träna eleverna i att klara exempelvis personlig vård, boende och fritid.

I förskolan kan specialpedagoger arbeta med att ge handledning och stöd till personal som har problem i sin barngrupp. De kan också ge direkt stöd till barnen.

Specialpedagoger och speciallärare med inriktning tal, språk och kommunikation stödjer barn som har tal-, språk- och röstsvårigheter, till exempel försenad språkutveckling, stamning, heshet och talängslan. De kallas tal- och språkpedagog, specialpedagog med inriktning tal och språk eller talpedagog. De flesta arbetar i kommuner, på ett resurscentrum eller har hand om flera skolor. Några är anställda inom landstingen.

Utbildning

Speciallärare utbildas vid ett flertal högskolor. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. Specialpedagogutbildningen finns som en del av lärarprogrammet inom högskolan.

Att tänka på

 • Du måste ha ett stort tålamod och inlevelseförmåga.
 • Eftersom du ofta jobbar tillsammans med andra lärare på skolan och med elevernas föräldrar bör du vara bra på att samarbeta.
 • Du måste tycka om att arbeta med barn och ungdomar.

Att tänka för dig med synnedsättning

Yrket som specialpedagog eller speciallärare rekommenderas, och kan t.o.m. vara lättare att ha än en vanlig lärartjänst.

Bland svårigheter kan nämnas att det läggs på mer varierande arbetsuppgifter som inte direkt är av pedagogisk karaktär t.ex. att tiden för administration ökar, dataprogram som skolan tillhandahåller inte fungerar för personer med synnedsättning.

IT/Teknik

 • Det krävs datakunskaper för att du ska kunna klara av skolans specialprogram, som innebär att registrera frånvaro, boka klassrum, information till föräldrar samt söka kunskap.
 • Skolans program måste vara anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.

Arbetsmiljö

 • Det är viktigt att kunna skapa en strukturerad miljö i klassrummet. Att eleverna sitter på samma plats gärna i en fyrkant och det skapar trygghet både för läraren och eleven. Att ha ett hemklassrum vore önskvärt men i många fall omöjligt att genomföra.
 • Tillgång till egen dator är ett krav.
 • Inom arbetslaget är det angeläget att hitta modeller för att fördela arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt.
 • Det är viktigt att dämpa buller och ha anpassat ljus.

Rörlighet

 • Det är viktigt att ha god orienterings och förflyttningsförmåga.
 • Att klara av friluftsdagar och elevernas utomhusaktiviteter är inte avgörande för att klara av arbetet. Det kan omorganiseras inom arbetslaget.

Social kompetens

 • Specialläraryrket ställer mycket höga krav på social kompetens. Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Du måste kunna skapa förståelse hos elever, föräldrar och kollegor. Du får inte vara känslig och ta åt dig som person.
 • Du måste vara bra på att hitta strategier som underlätta arbetet genom att skapa strukturer och samtidigt vara flexibel.