Systemerare och programmerare


Andra titlar: systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner, systemarkitekt, systemtestare, systemkonstruktör, systemingenjör, webbutvecklare, IT-arkitekt, applikationsutvecklare, programvarukonstruktör, systemförvaltare.

Arbete systemerare

Systemutvecklaren tar fram och utvecklar datasystem eller delar av system. IT-arkitekter och systemarkitekter har mer övergripande uppgifter.

Systemutvecklaren kan delta i hela processen, analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på någon del. De deltar ofta i utformningen av kostnadsplaner, tidsplaner och arbetsplaner.

Utbildning

Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning.

För att bli IT-arkitekt eller systemarkitekt bör du ha en högskoleutbildning inom dataområdet och lång erfarenhet av IT-arbete, främst systemutveckling och systemdesign. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.

Att tänka på

  • Du bör vara både logisk och kreativ.
  • Du måste ha lätt för att ta kontakt med människor och kunna bygga upp ett förtroende.
  • Det är viktigt att ha en helhetssyn och kunna se stora sammanhang.
  • Du behöver ha språkkunskaper, främst i engelska men även i andra språk.

Arbete Programmerare

Programmeraren är med och skapar framtidens datorprogram. Det kan gälla allt ifrån dataspel eller spel för mobiltelefoner till avancerade styrsystem för tillverkning inom industrin. Gränserna mellan systemutvecklare och programmerare blir allt mer flytande.

Utbildning Programmerare

  • Som programmerare måste du kunna något eller några programmeringsspråk.
  • Du har ofta någon högskoleutbildning med inriktning mot programmering.

Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.

Att tänka på Programmerare

  • Du måste vara bra på engelska eftersom referens- och facklitteratur ofta är skrivet på engelska.
  • Du måste kunna samarbeta och arbeta i grupp.
  • Arbetet som programmerare kräver att du är metodisk, självständig och ansvarstagande.

Att tänka på för dig med synnedsättning Systemerare/programmerare

Datorarbete rekommenderas om du trivs med att arbeta i datormiljö och har en fallenhet och intresse av logiskt tänkande. Ökade specifika yrkeskunskaper och ständig fortbildning sker inom området. Många Cobolprogrammerare går i pension inom de närmaste åren. Banker och försäkringsbolag bedöms ha behov av denna yrkesgrupp. Det finns helt klart en möjlighet till bra jobb i den branschen för ett antal.

IT/Teknik

Det är helt avgörande att kunna använda de datastödsprogram som finns för personer med synnedsättning och att du måste kunna anpassa dina hjälpmedel själv så att de blir användbara. Du måste kunna detta innan du börjar jobba, och du måste ha dina hjälpmedel på plats direkt.

Arbetsmiljö

I de flesta fall utförs arbetet från en stationär arbetsplats. Du bör försöka få eget rum, men ofta sker arbetet i kontorslandskap och det kan medföra störningar från punkdisplayer och skrivare.

Rörlighet

Krav på orienteringsförmåga är avgörande om arbetet kräver fysiska kundkontakter.

Social kompetens

Social kompetens är mycket viktigt. Om du har en grav synnedsättning måste du ha mer social kompetens än om du hade varit seende. Du måste kunna lansera dig själv och vad du kan.

Arbetet utförs oftast i projektform och i mindre arbetsgrupper och det är viktigt att snabbt kunna knyta kontakter med kollegor och på så sätt använda sig av varandras olika kompetenser.