Telefonist


Idag är arbetsuppgifterna i receptionen och telefonväxeln ofta samordnade. I telefonistuppgifterna kan det ingå att koppla telefonsamtal inom arbetsplatsen och att beställa och anordna telefonkonferenser.

Arbete

I arbetet som telefonist är det viktigt att man bemöter människor som ringer till företaget på ett trevligt sätt. Man ska kunna behålla lugnet även när det är stressigt. Att vara serviceinriktad, snabb och noggrann är bra egenskaper för en telefonist. I arbetet kan det ingå att ge upplysningar och informationsservice både åt företagets anställda och till dem som ringer. Även kontorsarbete kan ingå i arbetet. De kan till exempel ta emot och registrera order och bokningar eller ta hand om företagets post.

Utbildning

Receptionistutbildningar kan finnas hos fristående utbildningsanordnare. De flesta bemanningsföretag anordnar internutbildningar till receptionister och telefonister.

För att få arbete som receptionist eller telefonist krävs oftast att man har gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska samt gärna ytterligare språkkunskaper.

Att tänka på

 • Man bör vara utåtriktad och ha lätt för att handskas med människor.
 • Det är viktigt att ha förmåga att "hålla många bollar i luften"
 • Man måste vara trevlig och serviceinriktad även när det är stressigt.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Telefonistarbete rekommenderas om man trivs med att arbeta i en miljö där det råder ett högt tempo och att det finns kompetens för anpassningar för nya växlar och program. Taxitelefonist kan rekommenderas om arbetet innebär mottagning och registrering av beställningar. För personer, som under sin anställning blir synskadad kan ges möjlighet att byta till ett telefonistarbete. Vissa svårigheter är att de växelprogram som utvecklas kan medföra tekniska anpassningsproblem.

IT/Teknik

 • Avgörande för att klara arbetet är att de växelprogram som används är möjligt att anpassa.
 • Avgörande är att skärmläsningsprogram fungerar tillsammans med de program som arbetsgivaren har.
 • Avgörande är att behärska datorn och kortkommandon för att snabbt kunna ta emot och förmedla olika meddelanden.
 • Avgörande är att snabbt kunna söka i olika databaser.
 • Avgörande är att du kan arbeta effektivt och snabbt.
 • Viktigt är att kunna läsa, skriva och anteckningsteknik, fickminne.

Arbetsmiljö

 • Viktigt är att ha god ordning vid arbetsplatsen
 • Arbetet utförs ofta i kontorslandskap i mindre arbetslag kluster.
 • Viktigt är med markerade gångstråk och ljuddämpande material.

Rörlighet

 • Inga särskilda krav.

Social kompetens

 • Viktigt är att vara trevlig, effektiv och stresstålig, höga prestationskrav. Antal samtal mäts ofta individuellt och kvalitetsbedöms.