Undersköterska/Vårdbiträde


Att arbeta som undersköterska innebär att man har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Omvårdnad innebär att man hjälper människor med vardagliga uppgifter som de själva av olika skäl inte klarar av. I jobbet ingår att dokumentera patienternas tillstånd och de åtgärder som utförs.

Arbete

Arbetsuppgifterna skiljer sig i viss mån beroende på var man jobbar. På en vårdavdelning på ett sjukhus kan arbetet bland annat innebära att man kontrollerar patienternas temperatur, puls och blodtryck, tar prover, lägger om sår och vid behov hjälper patienterna att tvätta sig och klä på sig. Man bäddar, delar ut mat och gör allt annat som ingår i den dagliga vården.

Som undersköterska kan man också arbeta inom hemsjukvården. Då gör man bland annat medicinska kontroller och omläggningar av sår hemma hos patienterna. Man kan också ha andra sjukvårdsuppgifter, till exempel ge vissa injektioner efter personlig delegering från sjuksköterska. I vissa kommuner görs dessa uppgifter inom ramen för hemtjänsten.

Utbildning

Gymnasiets omvårdnadsprogram är en lämplig utbildning för att få undersköterskekompetens. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux.

Att tänka på

 • Man måste vara intresserad av människor.
 • Det är viktigt att kunna sätta sig in i andra människors situation.
 • Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande.
 • Undersköterskor har tystnadsplikt.
 • Arbete på kvällar, nätter och helger är vanligt.
 • Det är vanligt med deltidsanställningar inom yrket.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Möjligheter är att allt fler äldre kräver mer omfattande och bättre vård och det kan i sin tur skapa nya arbetsuppgifter som passar personer med synnedsättning. Det är också stor brist på personal.

Tempot ökar och därmed skapas större svårigheter att klara arbetet om du har en grav synnedsättning. Undersköterska/vårdbiträde är ett yrke där det är bra om du har viss ledsyn, men det bör gå att anpassa till en helt blind person. Den nya teknikutvecklingen måste anpassas för personer med synnedsättning.

IT/Teknik

 • Det krävs måttliga kunskaper för att använda dator för läsning av information, utföra lönerapportering, schemaläggning, inom vården utförs journalskrivning, inom förskola skrivs veckobrev, viss mailkorrespondens, dokumentation av kvartssamtal.
 • Höga krav på att kunna läsa och skriva text samt göra anteckningar.

Arbetsmiljö

 • Datorer delas ofta med kollegor och det kan vara nödvändigt med en egen dator.
 • Att klara den höga arbetstakten underlättas av mycket god ordning och bra rutiner för både dig och övriga medarbetare.
 • Höga krav på hur belysning, kontraster och möblering utformas.

Rörlighet

 • Inom omsorgen, vården är det höga krav på orienteringsförmåga och god förflyttningsteknik. Inom hemtjänsten förutsätts att man hittar till vårdtagarna.

Social kompetens

 • Inom vård och omsorg är det höga krav på social kompetens. För en vårdtagare krävs det en nära och positiv kontakt . De kontakter som vårdpersonal har är förutom kollegor även anhöriga,
 • Det är viktigt att vara öppen och att du kan använda din synnedsättning på ett positivt sätt både mot kollegor och vårdtagare.