Stöd till dig som är eller vill bli egen företagare


Det finns olika typer av stöd från samhället och vissa organisationer till den som vill starta eget företag.

Dessa kan och bör du som har en synskada också ta reda på och utnyttja. Arbetsförmedlingen känner i regel till och kan förmedla stöd eller kontakter med andra.

Stöd till start av näringsverksamhet

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten. Det är Arbetsförmedlingen som beviljar detta stöd. Stödet har ingen koppling till din funktionsnedsättning.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

När du har en funktionsnedsättning och har särskilt stora omkostnader på grund av denna då du startar ditt företag kan du få det så kallade särskilda stödet till start av näringsverksamhet. Det är Arbetsförmedlingen som beviljar detta stöd.

Utöver detta kan du som har en synnedsättning och vill starta eller har eget företag få i stort sett samma typ av stöd som för personer som är anställda:

Bidrag till arbetshjälpmedel

Synskadade som har eget företag och som behöver speciella arbetshjälpmedel på grund av synnedsättningen kan söka bidrag till dessa från Försäkringskassan.
Man kan även få bidrag till utbildning på dessa hjälpmedel.

Har du eget företag kan du också, beroende på företagsform, söka bidrag från försäkringskassan för särskilda anordningar på arbetsplatsen.

Stöd till personligt biträde

Är ett bidrag som egen företagare kan få som har betydande kommunikationssvårigheter eller motsvarande. Bidraget är högst 120 000 kr per år och man söker det hos Arbetsförmedlingen.

Arbetslitteratur

Synskadade som har eget företag kan få bidrag för att anpassa facklitteratur man behöver för sin kompetensutveckling inom yrkesområdet. Du söker bidraget hos Försäkringskassan.

Yrkesverksamma kan också låna facklitteratur direkt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Vid frågor kontakta respektive myndighet eller vänd dig till SRF.
Försäkringskassan Tel: 0771 - 170 170
Arbetsförmedlingen Tel: 0771- 416 416
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Tel: 08-580 02 700