Färdtjänst


Om man inte hittar kan det vara bra att anlita en taxichaufförs ögon.

Rätten till färdtjänst varierar mellan olika kommuner och landsting. Ofta är den också kringgärdad med byråkratiska bestämmelser och begränsningar som gör den svåranvänd. Dessutom tillkommer att tjänten oftast är upphandlad av det taxibolag som har åtagit sig att utföra den till lägst kostnad - vilket kan innebära att en färdtjänstkörning strängt taget är en olönsam affär som taxiföretaget helst försöker undvika.

Här står det mer om vilka rättigheter man har.

Men färdtjänst skulle i alla fall kunna fungera bra.