Vårdbidrag


Föräldrar till ett barn med synnedsättning kan ansöka om vårdbidrag från Försäkringskassan.

Vårdbidrag är en ersättning för merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de särskilda merkostnader som barnets funktionsnedsättning ger upphov till. Bidraget ges från när barnet är nyfött och längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Det är viktigt att formulera ansökan på ett tydligt sätt och att ta upp sådana saker som har med barnets synnedsättning att göra och inte med det vanliga föräldraansvaret.

Vi har sammanställt några tips som kan vara bra att tänka på när du ska göra en ansökan. Tips vid ansökan om vårdbidrag.

Läs också mer om vårdbidrag på Försäkringskassans hemsida.