Jobb


  1. Bra jobb om man har en synnedsättning

  2. Att hitta sommarjobb

    Inom vissa arbetsplatser finns särskilda kvoter avsedda för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även sommarjobb.