Att hitta sommarjobb


Inom vissa arbetsplatser finns särskilda kvoter avsedda för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även sommarjobb.

Arbetsförmedlingen kan medverka i försöken att finna ferie- och sommarjobb för gymnasieungdomar med funktionsnedsättning, men det är kommunen som är huvudansvarig.

Arbetsförmedlingen ansvarar för hjälpmedel och personligt biträde under prao och sommarjobb. De hyr då hjälpmedel för aktuell period.