Kontaktnätet


Som barn eller ungdom med synnedsättning kan du ibland känna dig ensam om din funktionsnedsättning. Ett bra stöd kan vara någon äldre som också har en synnedsättning och som har liknande erfarenheter.

  1. Vill du ha en fadder?

    Vi har nu 8 faddrar i olika åldrar i SRF:s nationella kontaktnät för barn och ungdomar med synnedsättning.