Illustrerade händer som håller i varandra.

Vill du ha en fadder?


Vi har nu 8 faddrar i olika åldrar i SRF:s nationella kontaktnät för barn och ungdomar med synnedsättning.

Barnrådet skickade en motion till SRF:s kongress där de föreslog ett kontaktnät för barn och ungdomar. Denna motion bifölls och under 2016 startar vi därför detta kontaktnät. Den äldre kontaktpersonen, faddern kan fungera som en förebild för den yngre och kontakten kan hjälpa till att stärka den yngres självkänsla och identitet.

Vill du bli kontaktad av en fadder så kan du mejla eller ringa till:

Christine Heli, Handläggare barn- och föräldrafrågor samt invandrarverksamhet 
Telefon: 08-39 92 46
E-mail: christine.heli@srf.nu