Barn- och ungdomsrådet


SRF startade barn- och ungdomsrådet under 2011. Det är 8 killar och tjejer som går i klass 6 till första året på gymnasiet som är med i rådet.

Rådet har bland annat skrivit tre motioner till SRF:s kongress 2011 och de deltog även under kongressen. Då fick de möjlighet att prata för sina motioner, vilket gjorde att en motion som styrelsen hade föreslagit skulle avslås bifölls av kongressen.

Barnrådet har skrivit till SRF:s förbundsstyrelse för att få fler nummer att medlemstidningen Oboj. Det förslaget mottogs positivt och det blir därmed två nummer mer av tidningen per år.

Vi söker nu nya medlemmar till barnrådet. Är du intresserad av att vara med hör du av dig till Christine Héli.

Vill du veta mer om rådet eller skulle du vilja vara med, hör av dig till:

Christine Heli, Handläggare barn- och föräldrafrågor samt invandrarverksamhet 
Telefon: 08-39 92 46
E-mail: christine.heli@srf.nu