Uppläst text

Flera försök med uppläst textremsa pågår.

Uppläst text hos SVT

Fram tills nu har det gått att få uppläst text för SVT1 och SVT2 via separata kanaler. Det har då behövts en extra digitalbox. Denna lösning har upplevts som krånglig av många tv-tittare.

Lösningen med två digitalboxar fasas nu ut. En ny lösning erbjuds där tv-tittaren inte behöver någon extra tillsats. Det är dock omöjligt för den som inte ser att slå av och på uppläsningen, såvida tv-tittaren inte har en tv-apparat från 2016 eller senare. I nästan alla nya tv-apparater finns talsyntesstöd för standardfunktioner, såsom menyer.

Än så länge finns inte tjänsten uppläst text i alla kabel-tv-nät. Förhandlingar mellan SVT och kabel-tv-operatörerna pågår. Ett alternativ kan vara att köpa en digitalbox med egen antenn som man placerar på balkongen och sedan ansluter till tv:n.

SRF är inte nöjd med en lösning där de flesta synskadade inte själva kan slå av och på den upplästa texten. Samtidigt visar en kartläggning kring uppläst text i andra länder som Myndigheten för Press radio och TV har låtit göra att möjligheterna till att åstadkomma en smidigare lösning via den vanliga tv:n i princip är obefintliga.

I ett remissvar till utrednigens kartläggning accepterar därför SRF utredarens förslag om en kombination av SVT:s nya lösning och en mobilapp som både skulle omfatta SVT och TV4.

Den som har ytterligare frågor om SVT:s upplästa text kan kontakta SVT:s tittarservice via e-post på svtplay@svt.se

Uppläst text i TV4

TV4 tillhandahåller uppläst text med mänskligt tal för ett fåtal program via playtjänssten TV4-tolken. Som nämns ovan har konsultföretaget Funka nyligen gjort en rapport åt Myndigheten för press radio och TV (MPRT) kring förutsättningarna att öka kraven på TV4 att tillhandahålla uppläst text.

Utifrån rapporten förordar myndigheten ökade krav. Lösningen som föreslås i rapporten är i grunden den samma som SVT:s nya lösning i kombination med en mobilapp på sikt. SRF kan acceptera något SRF kan acceptera detta (se ovan).

Kontakt hos SRF

Henrik Götesson på SRF, henrik.gotesson@srf.nu, 08-39 91 49.

Du kanske också gillar

SRF:s samlingssida om syntolkning där du bland annat hittar information om syntolkning i TV och på bio.