En pakethållare har lappats med en gul lapp med texten Parkeringspåminnelse

Gata för alla

Gata för alla är en uppmaning från Synskadades Riksförbund för att förbättra kunskapen och villkoren för synskadade i trafik- och gatumiljön.

Du har kanske sett en av våra parkeringspåminnelser?

Det är en tankeställare i all välmening från oss på Synskadades Riksförbund. Vi vill få dig att tänka till en extra gång innan du parkerar cykeln eller ställer något i gångbanan.

3 av 10 synskadade undviker att gå ut

Faktumet är att tre av tio synskadade undviker att gå ut på egen hand (SIFO). Anledningen är att de upplever att gatu- och trafikmiljön som otrygg och tyvärr är gatumiljön en farlig plats för synskadade. Cyklar och andra föremål i gångbanan är en stor olycksrisk för synskadade.

Så här såg kampanjen ut i olika delar av Sverige.