Man 60 år


Man 60 år. Lever med sin sambo och har 2 vuxna barn.

Min ögondiagnos, RP, upptäktes i skolan när jag var 7 år. Jag såg då bara halva syntavlan och hade dåligt mörkerseende. Jag blev remitterad till ögonläkare. Min synförmåga var ändå ganska hyfsad fram till 28-årsåldern. Fram till dess kunde jag köra bil.

Jag tänkte - det är bäst att skaffa sig en bra utbildning och ett bra jobb så länge man ser hyfsat. Jag har även utbildat mig i USA där jag bland annat jobbade som tecknare. Jag har aldrig behövt söka ett jobb, utan har blivit headhuntad. Jag har även jobbat som VD för ett konsultföretag, med personalrekrytering och organisationsutveckling.

Under mina sista år i yrkeslivet var jag företagare i samma bransch. Jag slutade arbeta 2009, då 55 år gammal. Jag jobbade orimligt mycket som yrkesverksam för att spara ihop pengar för framtiden.

Jag förlorade min ledsyn när jag var 55 år och är nu beroende av andra människor för att få vardagen att fungera. Jag tycker om och har behov av längre promenader dagligen, vilket ingen annan i familjen gillar. Jag kan inte heller skaffa ledarhund eftersom det finns allergier i familjen.

2010 blev jag beviljad ledsagning enligt  LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 2013 drogs den in. Jag lade ner mycket jobb på att överklaga beslutet och 8 månader senare vann jag i förvaltningsdomstolen. Nu har jag åter LSS-ledsagning, 36 timmar per månad.

Domstolarna bedömer oss, helt mot lagens intentioner, som att vi måste uppfylla samma krav som fysiskt funktionsnedsatta, fast det är uppenbart vad vi har behov av – andras ögon för att orientera oss och ta del av information.

Ledsagning innebär att använda andras ögon vid promenader, för att hitta till olika ställen och aktiviteter och att syntolka varor och miljöer. Vi är individer med olika erfarenheter av att inte se. Därför kan våra behov se väldigt olika ut. Vår självständighet kan påverkas av en bra rehabilitering, men löser inte behovet av ledsagning.

Familjen får ställa upp med läsning av diverse information och hjälpa mig med räkningar. De får även syntolka TV-programmen för mig. Det är jag som sköter matlagningen och gräsklippningen hemma, men min sambo får göra finliret efteråt.