Hjälpmedel


Det som är svårt att göra med synnedsättning kan bli lättare med någon teknisk pryl. Hjälpmedel kan vara till exempel talande vågar och talsynteser som läser upp vad man skriver på datorn. Eller det kan vara måttband med punktmärkning eller dymotejp att märka upp burkar med.

Allt som kan underlätta livet med synnedsättning har inte den avsikten från början och kallas officiellt inte för "hjälpmedel". Exempelvis har datorer gjort livet mycket enklare och smartphones håller på att göra det nu.

Hjälpmedel som har med jobbet att göra får man från arbetsförmedlingen. Hjälpmedel som inte har med jobbet att göra kan man få från Syncentralen. Eller så köper men dem själv. Det kan vara en väg att gå om landstinget inte beviljar det hjälpmedel du behöver.

Några företag som säljer hjälpmedel:

En bred presentation av olika hjälpmedel som förekommer finns i boken Vardagstips för personer med synnedsättning.

Hjälpmedelsföretag

Nedanstående företag kan sälja produkter som syncentralerna inte bjuder på:

 1. Dolphin
 2. Icap
 3. Ideasystem
 4. Insyn
 5. Iris hjälpmedel
 6. Lvi
 7. Nordic eye
 8. PolarPrint
 9. Provista
 10. Synutveckling
 11. Topcon
 12. Varsam
 13. Allt om linser