Barns synskador

Fram till ungefär 2007 fanns något som hette barnsynskaderegistret i Lund. Där fanns uppgifter om ungefär 2000 barn med registrerade synskador och vilken diagnos de hade. Det var inte fullständigt, folk i branschen räknade med ytterligare kanske 1000 barn. Men här nedan finns en förteckning över de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos barn och ungdomar upp till 19 år - som det såg ut för tio år sen.

Läs mer om några av dessa diagnoser på S:t Eriks Ögonsjukhus' webbplats [extern sida]

Läs mer om dessa diagnoser på Socialstyrelsens webbplats Ovanliga diagnoser [extern sida]

Av de ca 2000 registrerade barnen är ca 700 endast synskadade, ca 1300 har ytterligare något funktionshinder. Ca 700 har ett rörelsehinder, ca 850 har utvecklingsstörning.

Siffrorna är från 2007. Någon senare statistik finns inte.