Forskning


orskning bedrivs inom flera olika områden. Inom ett av forskningsområdena söker man efter gener som kan vara involverade i utvecklandet av medfött glaukom. Man försöker även genom forskning förbättra diagnosen och behandlingen av barnglaukom.