Habilitering och rehabilitering


Habilitering är att ge barnet möjlighet att ta vara på vad det kan och utveckla dessa förmågor. Insatserna delas in i medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala åtgärder. Habiliteringen omfattar olika åtgärder som förbättrar barnets utvecklingsmöjligheter och gör det skickligare i att klara av dagliga aktiviteter.

Syncentralen

Landstingen har genom hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att tillhandahålla habilitering för barn med funktionshinder. I de flesta landsting har syncentralen huvudansvar för habilitering av synskadade barn.

Hos syncentralen kan man få hjälp att prova ut olika hjälpmedel. Syncentralen har till exempel ögonläkare, optiker, synpedagog och anpassningslärare. På vissa ställen finns också särskilda barnteam.

Resurscenter Syn hos Specialpedagogiska Institutet

I den mån den lokala ögonkliniken, syncentralen eller barnhabiliteringen inte har tillräckliga resurser är det möjligt att vända sig till Specialpedagogiska Institutets resurscenter. Såväl landsting och kommun som föräldrar kan vända sig dit. Resurscenter Syn kommer gärna på besök, både i hem och skola om det behövs och om de har resurser för det.