Symptom


De vanligast symtomen är

  • Ljusskygghet. Leder till gnuggning av ögonen och ögonlocksknipning.
  • Ökat tårflöde.
  • Grumling av hornhinnan.
  • Förstorat öga ("koöga").
  • Synnedsättning i varierande grad.

Hos tre fjärdedelar drabbas båda ögonen.

Symtomen kan starta vid olika tidpunkter i barnets liv, beroende på hur mycket av hinnan i kammarvinkeln som är kvar. Om hela hinnan är kvar ökar trycket snabbt och symtom uppstår redan hos nyfödda. Om endast en liten del av hinnan finns kvar kan sjukdomen skjutas upp så långt som till vuxen ålder, så kallad medfött sent glaukom.