Undersökning och behandling


Ögonbottenundersökning

För att upptäcka diabetesretinopati och ge behandling i rätt tid erbjuds personer med diabetes ögonbottenundersökning. Med några få undantag ska alla patienter med diabetes regelbundet gå på ögonbottenundersökning. Är man barn och har diabetes är det lämpligt att börja med ögonbottenundersökning vid 10-12 års ålder. Om man har typ 2 diabetes, är över 80 år och inte har några ögonbottenförändringar är det inte vara nödvändigt med regelbunden ögonbottenunderöskning.

Diabetesretinopati syns vid ögonbottenundersökning. Vid undersökningen får man vanligen pupillvidgande ögondroppar. När pupillen är stor är det lättare att undersöka ögonbotten. Undersökningen kan utföras direkt av en ögonläkare eller genom fotografering. Ögonbottenfotografering är en vanlig metod för att undersöka ögonbotten vid diabetes. Ibland måste man undersöka ögonbotten med ytterligare undersökningar om man misstänker synhotande och behandlingskrävande diabetesretinopati. Sådana ytterligare undersökningar är t.ex. fluoresceinangiografi och optisk koherenstomografi, s.k. OCT. Fluoresceinangiografi visar blodcirkulationen i ögat och OCT skannar näthinnan och ger en detaljerad information om näthinnans tjocklek. Undersökningarna hjälper ögonläkaren att bedöma om ögonbehandling är nödvändig och vilken ögonbehandling som är lämplig.

Ögonbehandling av diabetesretinopati

När diabetesretinopatin blivit synhotande kan den ofta behandlas med laser och/eller injektion av läkemedel i ögat och ibland med operation. Vilken typ av behandling som ska väljas beror på hur näthinnan och synen påverkats samt om orsaken till behandlingen är nybildade blodkärl eller svullnad i gula fläcken. Om du behöver behandling kommer ögonläkaren ge dig information om vilken behandling som är aktuell.