Prognos och behandling


Prognosen vid glaukom är oftast god, även om sjukdomen inte kan botas. De flesta under behandling behåller relativt god syn och god synrelaterad livskvalitet livet ut.

All idag tillgänglig behandling; ögondroppar, laser eller kirurgi, syftar åt att sänka ögontrycket. Livslång trycksänkande behandling är nödvändigt för att bromsa förloppet av synfältsförsämring vid öppenvinkelglaukom. Vid trångvinkelglaukom kan en operation förhindra en upprepning av akut tryckattack.