Forskning


Många olika undersökningar har studerat riskfaktorer för makuladegeneration. Dessa undersökningar har visat att kvinnligt kön, vit ras, cigarettrökning och ett lågt intag av karotenoider, ett förstadium till A-vitamin, ökar risken för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken. För tillfället har minst sex gener som orsakar sjukdomar i gula fläcken hittats, men ingen av generna verkar ge upphov till just åldersförändringar i gula fläcken.

En omfattande amerikansk studie från 2001 har visat att stora mängder av C- och E-vitaminer och betakaroten, som finns i till exempel morötter, och zink bromsar synförsämringen hos vissa med makuladegeneration. Denna vitaminblandning och tillskott av zink har främst visat sig fördröja synnedsättningen hos de som nyligen börjat märka av sin synnedgång.

De som hade sjukdomen i ett tidigare eller senare skede var däremot inte hjälpta av det höga vitamintillskottet. Det är frågan om tiodubbla vitamindoser jämfört med det rekommenderade dagsbehovet. Några biverkningar har inte visat sig men rökare avråds från att äta betakaroten på grund av ett möjligt samband med lungcancer. Det finns ännu inget färdigt vitaminpiller med den undersökta vitaminmixen. Först måste en ögonläkare säkerställa att sjukdomen är i det skede där vitaminer kan var till hjälp.

Intensiv forskning med att finna ytterligare mediciner för att hämma den skadliga blodkärlsbildningen vid den våta formen av åldersförändringar pågår på många håll i världen. Patientförsök med nya sorters mediciner som bromsar synnedgång sker även i Sverige.