Orsak, förebyggande åtgärder och rehabilitering


Orsak och förebyggande åtgärder

Den mest kända orsaken till denna ögonsjukdom är åldern. Ju äldre vi blir, desto större risk för åldersförändringar i gula fläcken. Man tror även att det kan finnas en viss ärftlig faktor. Det finns inga andra klart bevisade orsaker som kan ge upphov till sjukdomen.

Studier kring våra levnadsvanor har visat att sjukdomen är vanligare hos dem som röker eller har rökt än hos dem som aldrig gjort det. Högt blodtryck har också visat sig vara en riskfaktor liksom det starka dagsljus som finns ute på sjön, i fjällen och i sydligare länder. På dessa platser rekommenderar ögonläkare godkända solglasögon.

Rehabilitering

Rehabilitering är mycket viktig om sjukdomen gett upphov till nedsatt syn och lässvårigheter. Målet är att alla ska kunna leva ett oberoende liv efter sina egna förutsättningar.

Syncentralen i Sverige har ögonläkare, optiker, synpedagog och erbjuder olika hjälpmedel. Samhället ger stöd åt personer med funktionshinder. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av stöd och service man är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionshinder, som till exempel assistans och hjälp i hemmet. Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård, samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd för den i arbetsför ålder.