Symtom, prognos och behandling


Symtom

Den torra formen ger oftast smygande symtom. Den ger:

  • ett försämrat detaljseende
  • problem vid läsning och närarbete
  • föremål som betraktas kan upplevas som uppsplittrade, att bitar fattas och att det man tittar på är suddigt.

Vid den våta formen uppstår symtomen oftast mer plötsligt. Samma symtom som i den torra formen uppkommer. Den fuktiga formen ger också så kallat krokseende, att raka linjer uppfattas som krokiga och att bilden förvrängs.

Ett test som används för att konstatera den våta formen av makuladegeneration är Amslers test, bildlänk längst ner. Den som misstänks ha fått den våta formen får då titta på ett rutmönster med en svart prick i mitten. Om linjerna inte är räta utan suddiga, förvrängda eller saknas här och var bör en undersökning av synen och näthinnan omedelbart göras.

I slutstadiet, för bägge typerna, kan det skarpa seendet vara helt förstört vilket leder till att de som har makuladegeneration ser en mörk fläck centralt i bilden. Men synen längre ut i synfältet förblir oskadad.

Prognos och behandling

Vid den torra formen av åldersförändring i gula fläcken finns det idag ingen medicinsk behandling att erbjuda.

Vid den våta formen av sjukdomen kan behandling inte bota men bromsa synförsämringen hos vissa personer. Man gör en kontrastfotografering av näthinnan för att klarlägga vilken typ av den våta formen som är aktuell.

Det finns för närvarande tre olika sorters behandlingstyper vid fuktig typ:

  • Fotodynamisk terapi. Ligger de nybildade kärlen mitt i gula fläcken finns möjlighet att få fotodynamisk behandling. Det är en behandling som ges vid vissa typer av den våta formen. Behandlingen går ut på att försöka stänga nybildade blodkärl som finns under gula fläcken. Ett grönt färgämne sprutas in i blodet. Ämnet ansamlas i de nybildade kärlen under gula fläcken. Med hjälp av ett svagt laserljus som inte skadar näthinnan, aktiveras sedan färgämnet.
    Behandlingen leder till att cellerna i de nybildade blodkärlen skadas så att kärlen täpps igen. Uppföljningen av behandlingen är viktig. Fotodynamisk terapi leder till ökad ljuskänslighet av alla kroppens blodkärl under två dygn. Man måste undvika att utsätta ögon och hud för starkt ljus de närmaste 48 timmarna efter behandlingen. Tre månader efter behandlingen är det dags för ett återbesök. Behandling upprepas vid behov.
  • En metod som har revolutionerat behandlingen av "fuktig" makuladegeneration de senaste åren är sprutning med läkemetel som hämmar tillväxten av nya blodkärl. För bara några år sen var detta dyrt men priserna sjunker raskt.
  • Kirurgi. Det pågår experimentella försök med att flytta den gula fläcken med hjälp av operation. En operationsmetod som testas är att flytta gula fläcken från det sjuka området till ett näraliggande friskt område. Operationen är mycket avancerad och har endast utförts på ett fåtal personer.