Prognos och behandling, Orsak och förebyggande åtgärder


Prognos och behandling

Enda sättet att bota näthinneavlossning är att operera ögat. Milda former av sjukdomen kan behandlas med enkla metoder medan svåra former kräver komplicerade operationer.

Den vanligaste metoden innebär att det hål eller de hål som finns i näthinnan tätas med hjälp av ett silikonmaterial som sys fast på utsidan av ögongloben. Ofta så sätts området kring hålen fast med hjälp av en laser eller genom att ögonväggen fryses under några sekunder.

Enkla former av sjukdomen kan även behandlas genom att man sprutar in en gasblåsa i ögat. Gasen tätar hålet så att vätskan under näthinnan sugs upp. Hålet stängs sedan permanent med hjälp av laser eller frysbehandling.

Resultaten efter dessa operationer är i regel mycket goda. Om näthinneavlossningen läker som den ska kan man återgå till normala sysslor efter 3-4 veckor.

Orsaker och förebyggande åtgärder

Näthinneavlossning startar oftast på grund av att det bildas ett hål i näthinnan. Detta hål uppkommer när den geléaktiga glaskroppen inuti ögongloben förändras. Hos yngre personer är glaskroppen en fast gelé, men hos äldre kan glaskroppen skrumpna och även dras samman akut, så kallad glaskroppsavlossning.

När glaskroppen dras samman kan det uppkomma ett hål i näthinnan. Detta medför en risk för att vätska kan passera mellan näthinnan och väggen. Glaskroppsavlossning är ett mycket vanligt tillstånd, men det är bara ett fåtal personer som får näthinnehål och näthinneavlossning på grund av det.

Personer som är närsynta har en större risk för att drabbas av näthinneavlossning eftersom deras näthinna är tunnare och skörare.