Rehabilitering, forskning


Rehabilitering

Lindriga former av sjukdomen som behandlas tidigt har mycket goda framtidsutsikter till läkning. Av dessa kommer över 90 procent att få läkta ögon. Har man gått med sjukdomen i över 2-3 veckor innan operation är utsikterna till läkning sämre och då krävs oftast fler operationer.

Rehabilitering är mycket viktig om sjukdomen gett upphov till nedsatt syn och lässvårigheter. Målet är att alla ska kunna leva ett oberoende liv. Syncentralen i Sverige har ögonläkare, optiker, synpedagog och erbjuder olika hjälpmedel.

Samhället ger stöd åt personer med funktionshinder. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av stöd och service man är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionshinder, som till exempel assistans och hjälp i hemmet. Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård, samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd för den i arbetsför ålder.

Forskning

Eftersom detta är en sjukdom som relativt lätt går att bota så pågår ingen intensiv forskning på området.