Retinitis pigmentosa


Vad är Retinitis pigmentosa?

Retinitis pigmentosa, RP, är ett samlingsnamn på ett hundratal ärftliga ögonsjukdomar som drabbar ögats näthinna. Sjukdomen och graden av synskada varierar avsevärt mellan olika familjer men också inom samma familj. Man tror att det finns mellan 3000 till 4000 personer med ärftlig näthinnesjukdom i Sverige. RP är den vanligaste orsaken till grav synskada i yrkesverksam ålder.

Symptom

Prognos och behandling

Orsaker, förebyggande åtgärder, rehabilitering

Forskning

Se också SRF:s branschorganisation RP-föreningens webbplats.

  1. Forskning

  2. Orsaker, förebyggande åtgärder, rehabilitering

  3. Prognos och behandling

  4. Symptom