Forskning


RP-forskningen är mycket intensiv och världsomspännande.
Huvudspåren inom forskningen kan mycket kort beskrivas såhär:

  • Transplantation av synceller och stamceller
  • Att med genteknik fastställa var felet i ämnesomsättningen sitter
  • Behandling med genterapi som skulle kunna vara en möjlig bot
  • Att med mediciner försöka stoppa eller bromsa celldöden, förstörelsen av de ljuskänsliga syncellerna och tapparna.

I Lund pågår sedan många år djurförsök med transplantationer av näthinneceller. Mekanismen bakom den celldöd som sker i ögat hos de flesta personer med RP sker möjligen genom apoptos - förutbestämd celldöd. En möjlig behandling i framtiden skulle då också kunna vara medicinering som stoppar celldöden.

Det finns flera sorters djur som har ögonsjukdomar som motsvarar RP hos människor, till exempel katt och hund. Därför pågår flera lovande experiment på försöksdjur. På dessa djur utförs mycket forskning för att man ska förstå mer av sjukdomen.

Annan aktuell forskning med genterapi på försöksdjur pågår bland annat i USA.

Genom internationellt samarbete försöker forskare hitta den genetiska defekten som finns hos varje enskild familj med RP. Detta är mycket viktigt då det på sikt kan leda till en behandling.