Orsaker, förebyggande åtgärder, rehabilitering


Orsaker och förebyggande åtgärder

Man brukar säga att anledningen till RP är störd ämnesomsättning i ögats näthinna. Det kan vara:

  • fel på de proteiner som deltar i processen att omvandla ljuset till en nervsignal
  • fel på de proteiner som bygger upp strukturen på tappar och stavar
  • eller så kan det vara fel på de enzymer som har att göra med cellens ämnesomsättning.

Det finns alltså tre olika processer i ögats celler som det kan vara fel på.

Rehabilitering

Rehabilitering är mycket viktig om sjukdomen gett upphov till nedsatt syn och lässvårigheter. Målet är att alla ska kunna leva ett oberoende liv. Syncentralen i Sverige har ögonläkare, optiker, synpedagog och erbjuder olika hjälpmedel.

Samhället ger stöd åt personer med funktionshinder. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av stöd och service man är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionshinder, som till exempel assistans och hjälp i hemmet. Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård, samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd för den i arbetsför ålder.