Wikimedia söker personer till referensgrupp om talsyntes


Wikimedia Sverige är en ideell förening som håller på att utveckla en talsyntes kallad Wikispeech, som kommer att aktiveras på Wikipedia.

Genom Wikispeech kommer informationen även att bli tillgänglig för de som av olika orsaker har svårigheter att läsa. Vi vill bjuda in dig till att delta i vår referensgrupp.

Wikimedia söker nu personer till en referensgrupp. Är du intresserad kan du läsa mer här. 

Wikimedia söker referensgrupp