Tyck till om transportlösningar


Hej,

Våra namn är Anette och Amanda och vi skriver just nu vår masteruppsats i Interaktionsdesign via Chalmers Tekniska Högskola. Ämnet för vårt arbete samt uppsats är hur vi kan integrera personer med olika funktionsnedsättningar i Smart City transportlösningar, såsom kollektivtrafik. Vårt huvudsakliga fokus ligger på automatiserad transport och dess designprinciper, samt att ta fram gränssnitt för transportlösningar som gynnar alla människor.

Det skulle vara till stor hjälp för oss om ni ville avsätta en kort stund för att svara på vår enkät som nås genom länken nedan. Alla svar uppskattas stort och kommer hjälpa oss i detta viktiga arbete.

Tack på förhand!

Delta här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEjobkwL2SDyAlEJk0Xha4arBcbwGPAj3sXo0Y9hmD63609w/viewform?c=0&w=1