Paneldebatt under EBU:s möte i Paris. Rodolfo Cattani har grått hår, skägg, mönstrad slips och vit skjorta.
Ordföranden i European Blind Unions EU-grupp Rodolfi Cattani.

EU-samarbetet efter Brexit


Brexit var på agendan när EU-länderna i European Blind Union (EBU) träffades i Paris den 22-23 september.

I över 20 år har den brittiska synskadeorganisationen RNIB haft en tung roll i den europeiska synskadeunionen.

När Storbritannien nu folkomröstat om att lämna EU kan det få konsekvenser för EU-samarbetet I EBU.

– Vi vill involvera fler organisationer som kan stötta oss på samma sätt som RNIB tidigare gjorde, säger ordförande i EBU:s EU-grupp Rodolfo Cattani.

ONCE, den spanska synskadeorganisationen flaggade på Parismötet för att ta ett större ansvar.

Rodolfo Cattani tror inte att Brexit kommer att få några konsekvenser för EU-samarbetet i synskadeunionen.
RNIB deltog inte i Parismötet.

– Samarbetet med britterna kan ske på samma sätt som med övriga länder som står utanför EU, säger Rodolfo Cattani.

Inslag kommer i Radio SRF i början av oktober.