Håkan Thomsson läser punktskrift och pratar i en mikrofon.

Expertplats ger hopp om förbättrad LSS-lagstiftning


Synskadades Riksförbund har fått en expertplats i utredningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet för utredningen är att lagen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser.

Men vad betyder det egentligen?

I dag är lagen byggd på ett sätt som medför konsekvenser i rätten till ledsagning, vilket är av stor betydelse för personer med synnedsättning. Det menar Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund.
- Det är orättvist över landet. I vissa kommuner får man rätt till LSS och i andra får man det inte, säger han.

Om en person med synnedsättning inte blir tilldelad ledsagning enligt LSS är personen hänvisad till att söka ledsagning genom Socialtjänstlagen (SoL). SoL är en lag som ger stöd, men inte frihet att själv välja vad ledsagningen ska användas till. Det gör lagen, enligt Synskadades Riksförbund, begränsande.
- Kommunerna kan genom SoL på olika sätt begränsa vad man får använda ledsagningen till. LSS utgår mer från individens önskemål och behov, säger Håkan Thomsson.

Möjligheten att använda ledsagning genom Socialtjänstlagen kan också bli en klassfråga.
- Om man får ledsagning enligt socialtjänstlagen har kommunerna rätt att ta ut en avgift, vilket de inte har om det är LSS-ledsagning. Det är en väsentlig skillnad.

Håkan Thomsson hoppas att utredningen ska leda till en bättre lagstiftning för personer med synnedsättning och anser att expertplatsen i utredningen kan göra det möjligt.
- LSS ska vara en rättighet för gravt synskadade och blinda, säger han.

Det första mötet i utredningen hålls den 28 oktober.