Försäkringskassan diskriminerade förälder med synnedsättning


DO, Diskrimineringsombudsmannen stämmer Försäkringskassan. En förälder med synnedsättning i Stockholm har inte kunnat ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida.

Flera gånger i fjol och i år har föräldern kontaktat Försäkringskassan och påtalat bristerna. Myndighetens webbtjänst är otillgänglig för synskadade som har skärmläsare i datorn.
Försäkringskassan tyckte istället att föräldern skulle uppsöka ett servicekontor eller be anhöriga och kolleger om hjälp att ansöka om föräldrapenning. 

– Det anser DO inte är godtagbara alternativ bland annat eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående, och det skulle kosta både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor, säger Karin Ernfors på DO.

DO anser att Försäkringskassans otillgängliga webbtjänst för föräldrapenning är diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Och därför förbereder nu DO en stämningsansökan mot Försäkringskassan.

Föräldern har dessutom fått vänta onödigt lång tid på sin ersättning från Försäkringskassan.

– Det är rimligt att kräva att Försäkringskassans webbtjänst uppfyller de standarder för tillgänglighet som man som medborgare har skäl att förvänta sig, säger Karin Ernfors.