En man med vit käpp navigerar sig längs ett ledstråk.

Så otillgängliga är kommunerna


Många kommuner jobbar inte tillräckligt bra för att göra samhället tillgängligt för alla. Även enkla och billiga åtgärder uteblir på flera håll. Det framkommer i Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016 som har granskat 194 kommuner.

Det privata omsorgsföretaget Humana har genomfört Tillgänglighetsbarometern för sjunde året i rad. De har bett Sveriges kommuner att svara på hur de arbetar med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 194 kommuner har svarat.

Enligt ett riksdagsbeslut skulle så kallat enkelt avhjälpta hinder varit undanröjda senast år 2010. Men den här granskningen visar att målet fortfarande är långt ifrån uppnått och att insatser uteblir på många håll.

Hälften av de granskade kommunerna uppger att de inte utvärderar om de når sina egna mål för tillgänglighetsarbetet och ungefär hälften ställer inte heller krav på tillgänglighet när de delar ut medel till föreningar eller kulturverksamheter.
Positivt är dock att många idrottsanläggningar och simhallar runt om i landet är tillgängliga och att många kommuner erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. I årets rankning hamnar Gävle kommun på första plats följt av Halmstad som tvåa och Sala som trea.

Länk till Tillgänglighetsbarometern